příběhy dávají paměti smysl na chaos kolem nás...

konzultace a lektorská činnost

tréninky paměti mediální zastoupení komunikační média public relations

KOMUNIKAČNÍ MÉDIA a MEDIÁLNÍ ZASTOUPENÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY / CERTIFIKACE / AKREDITACE:

 • Mediální komunikace komplexně a efektivně (reg. č. projektu: CZ.1.07/3.2.11/02.0008), certifikace

 • Média, mediální produkce, komunikační trénink, public relations, mediální legislativa (2013), certifikace

 • Trenér kvality I. stupně Českého systému kvality služeb (2014)

 • Portrét v přirozeném prostředí (2005)

 • Reklamní a produktová fotografie (2004)

 • Asertivní komunikace pro manažery (2002)

 • Příprava a vedení obchodního jednání (2000)

 • Strategie, call centra, mediální produkce (2002)

 • MS ACCESS pokročilá obsluha (2003)

TRÉNINK PAMĚTI a PAMĚŤOVÉ TECHNIKY

 • procvičování paměti a kognitivních funkcí jako je slovní zásoba, koncentrace pozornosti, logika, kreativita, reminiscence, zrakově-prostorové schopnosti, psychomotorická cvičení, paměťové techniky pro použití v běžném životě

 • pracovní listy a materiály pro skupinový a individuální trénink

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY / AKREDITACE:

 • Reminiscenční terapie / akreditace MPSV 2017/0140-PC/SP/PP (2018)

 • Procvičování tréninků paměti u seniorů / akreditace MPSV 2014/1401-PC/SP (2018)

 • Trénování paměti v praktických ukázkách / akreditace MPSV A2019/1190-SP/PC/PP (2023)

 • Základy aktivizačních technik / akreditace MPSV A2023/0194-SP/PC (2023)

 • Virtuální realita - demence / akreditace MPSV A2023/0549-SP/PC/PP/VV (2023)

 • První pomoc a prevence úrazů / akreditace MPSV A2018/0763-SP/PC/VP (2018)

 • Práce s klienty s přidruženým duševním onemocněním / vzdělávací program Jak uvést příklady praxe do souladu s dokumentací / akreditace MPSV A2021/0462-SP/PC/VP (2022)

 • SOCIÁLNÍ SLUŽBY / osvědčení číslo: MB-04/2017/16, vzdělávací program, akreditace MPSV 2016/0908-PK (2017)